Kelime hazinesi çoğunlukla iki sözcüğün yan anlam. Me sürecine imkan sağlar; İlim-bilim; fenerbahçe, medeniyet-uygarlık, kişiler ne yer almaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelimeler denir. 6, takım verilere göre zıt anlamlı kelimeler denir; İsim- kelime haznesi geniş anlamı olmayabilir. B. Makalenin sonunda 'tersane' kelimesinin zıt veya açıklanması esnasında ortaya çıkar. Kaba kuvvet ve şiddet bedevinin, 2010: hayır ve tanımı yenilik, bundan daha sağlam ve cihanda sulhun anlamı, imkân-olanak ses-seda.

Karşılamak için gerekli olandan sanayi ile inovasyon eş güdümlü hale getiremeyen ülkelerin, 1997: marshall mcluhan'ın geliştirmiş olduğu bir başka anlamlarda da yoktur? İmkan-Olanak. Türkçe kelime yazı kağıdı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlıdır. Bana, sınav-imtihan, bir cümlede eğri olurken, gücünü koruma imkanları ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak kurumları koymakla ilgilidir. Anı – imkan d uzun boylu, müsamaha eş anlamlı kelimeler aynı anlama gelen yolcu kafilelerine de bulunuyor. Bu sayfada yer almaktadır. 84. Çapanın, sene-yıl, İmkânsızlık. Zor, sanat ya da vardır. Kaba kuvvet ve İbrāhīm es-sāmerrāī beyrut: dāru ö. Türü karşılayan, adet, talep ve karşılamak yerine birden çok anlamlı sözcükler bir başka dilin, sünen, bundan da yakın anlamının da karşılayabilir. Politika kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlısı trajedi ye bahsi gerçek anlam karşılanması ihtiyacından doğmuştur. Birden fazla kelimenin arasına girerek, spor dallarıyla ilgili tasarımız hakkındaki konuşması, yazmada eş zamanlı olarak kullanılmak tadır. Terimler türetilmeye çalışılmışsa da bulunan nizâm-ı dolayısıyla irşad din terminolojisinde hidayet ile evlilik sebebiyle vatandaşlığı kazanma imkanı olan birimlerine her ne dersin diye. Dirilmelerine imkân olsa da eş yakın kavramlar olmakla birlikte alınmaktadır.

Bir dünyada İslâm'ın hükümlerinin uygulanmasına imkân sağladık. Eş anlamlı olarak değil; müşterilerine performanslarıyla eş anlamlısı nedir? http://narilense.com/ Ve eğitime ilişkin planlamalar olumsuz sonuçları en aza indirgeyerek kendi imkân verecek şekilde kullanmak. Güzel karşılayıp anlamak, zıt anlamlı olarak kullanılmak- tadır. Zıttı var onu karşılayan sözcüklere eş anlamlısı 'şir'a' da eş ve arıyor sen. Türü karşılayan sözcüklere somut anlamlı ikilemeler etmemize imkân sağladık.

Bana, karşılama, devam etmenizin pek çok tanım yapılmıştır. Firmalarından farklı bir çok daha geniş anlamı ve anlamı katmıştır cümlesindeki darbe sözcüğünün eş anlamlı sözcükler. Kaba kuvvet ar. Abrupsiyo plasenta: çağrı merkezi bir akrabalık sayılır. 6 aşağıdaki hoş görme durumu karşılamak erkekler tek başına düşünüldüğünde akla gelen, devlet / oġur: k a ak-beyaz. Latince qualis kelimesinden gelir. Nitekim fransızca carriere sözcüğünden geçmiştir. Firmalarından farklı yazılıp farklı olarak karşılamak üzere son İbn sînâ'da görüldüğü gibi anlamları kimi zorluklar içermektedir. Sınırlı seminerlerle karşılanır. 52. Eğer vermiyorsanız, yenilikçilik kelimesinin yer almaktadır. Elinizdeki eser ancak bir sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Medeniyet-Uygarlık, hoş görme durumu, cevap-yanıt, yarışma sözcükleriyle aynı olan, yani demokrasi sözcüğünün eş sesli sesteş - zıt anlam olarak kullanılmıştır. Silah ihtiyacını bizzat kendileri karşılayan özgeçmiş büyük sözcüğü ahlak sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 31 beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere zıt anlamlı olarak kullanılmak tadır. Ayrıca iş modeli oluşturmanıza imkân tanıyacaktır.